Institutul de Geologie
şi Seismologie al AŞM

Harta microzonării seismice a mun. Chişinău (fragment)