Institutul de Geologie
şi Seismologie al AŞM

Harta zonării acviferului Sarmaţianului Inferior conform indicilor productivităţii stratului

Zăcămintele de apă sunt caracterizate numeric prin debitul forajelor, coeficientul de rezerve şi transmisivitatea hidraulică a rocilor.