Institutul de Geologie
şi Seismologie al AŞM

Harta perspectivelor de hidrocarburi a formaţiunilor sedimentare a grabenului Aluat (Republica Moldova)