Institutul de Geologie
şi Seismologie al AŞM

Noaptea cercetătorilor europeni – eveniment de promovare a ştiinţei, ediţia a II-a